Gminna Biblioteka Publiczna w Mrozach

Nawigacja

Aktualnie online

-> Gości online: 1

-> Użytkowników online: 0

-> Łącznie użytkowników: 92
-> Najnowszy użytkownik: Olga

name

content

Logowanie

Nazwa użytkownika

HasłoNie możesz się zalogować?
Poproś o nowe hasło

Facebook

Facebook

Regionalizm

Statystyki

Powitanie


L O G O W A N I E ....DO.... K A T A L O G URODO

KLAUZULA INFORMACYJNA Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), publ. Dz. Urz. UE L Nr 119, s. 1: Administratorem danych przetwarzanych w ramach stosowanego monitoringu wizyjnego jest Gminna Biblioteka Publiczna im. Jana Pawła II w Mrozach, 05-320 Mrozy, ul. Pokoju 1; biblioteka@mrozy.pl, nr tel.: 25 75 74 702. Administrator powołał inspektora ochrony danych: magdalena.lenart@cbi24.pl, numer tel.: 690971100 Dane osobowe będą przetwarzane w celu zapewnienia bezpieczeństwa użytkowników i pracowników Biblioteki, ochrony mienia Biblioteki oraz zachowania w tajemnicy informacji, których ujawnienie mogłoby narazić Bibliotekę na szkodę. . Dane osobowe będą przetwarzane przez okres nieprzekraczający 3 miesięcy od dnia nagrania. W przypadku, w którym nagrania obrazu stanowią dowód w postępowaniu prowadzonym na podstawie prawa lub Administrator powziął wiadomość, iż mogą one stanowić dowód w postępowaniu, termin ulega przedłużeniu do czasu prawomocnego zakończenia postępowania. Podstawą prawną przetwarzania wizerunku użytkowników Biblioteki, pracowników oraz innych osób zarejestrowanych przez monitoring jest art. 6 ust. 1 lit. c) ww. Rozporządzenia w związku art.  222 Ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy. Dane osobowe mogą być przekazywane osobom, które wykażą potrzebę uzyskania dostępu do nagrań (interes realizowany przez stronę trzecią). Osoba, której dane dotyczą ma prawo do: żądania dostępu do danych osobowych oraz ograniczenia przetwarzania danych osobowych; wniesienia skargi do organu nadzorczego.
Wygenerowano w sekund: 0.05
1,054,901 unikalnych wizyt